Genel Tekrar Soruları 3. Sınıf Matematik

1. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını yazın. ( 6 Puan )

327 =………………………………………………………………             İki yüz yetmiş sekiz = ……….

504 =………………………………………………………………             Dört yüz beş = ……….

327 =………………………………………………………………             Üç yüz kırk = ……….

2. Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak sıralayın. ( 6 Puan )

Büyükten – Küçüğe                                   Küçükten – Büyüğe

24 – 235 – 122 – 234                                    634 – 452 – 53 – 451

……    ……   ……    .…..                            ……    ……   ……    .…..

 

3. Aşağıda verilen örüntüyü kuralını yazın ve ilerletin. ( 6 Puan )

85 – 81 – 77 – …… – ……                                           49 – 52 – 55 – …… – ……

Kural: ………………………………..…..                                Kural: ………………………………..…..

4. Aşağıda verilen sayıları Romen rakamları ile yazın. ( 5 Puan )

7 =….…                       14 =…….                     19 =…….                     4 =…….                       16 =…….

5. Aşağıda Romen rakamları ile verilen sayıları yazın. ( 5 Puan )

I V =….…                  X I V =…….              V I =…….                  I X =…….                  X I X =…….

6. Aşağıdaki sayıların tek mi çift mi olduğunu yazın. ( 5 Puan )

817 =….…                842 =…….                129 =…….                245 =…….                370 =…….

7. Berat 42 elmayı 4 kardeşine eşit sayıda paylaştırırsa geriye kaç elma kalır?