DYS Öğretmen Girişi

DYS’nin öğretmenlere yaygınlaştırılması
(15.10.2021)
Millî Eğitim Bakanlığının 2012/39 sayılı genelgesi ile resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması için
bakanlığımızda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) projesi faaliyete geçirilmiştir. 2012 yılında Merkez
Teşkilatı, 2013 yılında 81 İl Milli Eğitim Müdürlükleri, 2014 yılında tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 2017
yılında 52 bin okul, 2015-2021 yılları arasında toplam 63 yurtdışı temsilciliğimiz (müşavirlik ve ataşelik) ve
yurtdışında bulunan 54 okulumuz DYS kapsamına alınmıştır. DYS ‘nin bileşenleri olan OTOBAN, KEP, UETS
ve EVRAKSORGU projeleri ile e-Devlet dönüşümünün gerçekleşmesine katkıları devam etmiştir.
Dönüşümün devamı olarak belge ile ilintili diğer iş süreçlerini elektronik ortama almak ve
Cumhurbaşkanlığımızın “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; kurum
harcamalarında tasarruf sağlamak, şeffaflığı sağlamak, bürokratik işlemlerin azaltılmak, kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak için öğretmenlerimize elektronik ortamda belge tebliğ etme
çalışmaları başlatılmıştır. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 8 kurumda 15.10.2021 tarihinden
itibaren pilot uygulamaya başlanılmıştır.

DYS Öğretmen Kullanım Kılavuzu için TIKLAYIN