Dört İşlem Problemleri 3. Sınıf Matematik

1- Bir sepette 148 tane erik ve 369 tane kiraz var. Bu sepette toplam kaç tane meyve vardır?

2- Trende bulunan 547 yolcunun 188’i indi. Trende kaç yolcu kalmıştır?

3- Bir bahçede 105 tane ağaç vardır. Bu bahçeye 79 tane erik ağacı ve 103 tane de elma ağacı daha dikilmiştir. Bu bahçede kaç tane ağaç olmuştur?

4- Bir trende 188 yolcu vardır. İstasyonda 47 kadın yolcu ve 55 erkek yolcu inmiştir. Trende kaç yolcu kalmıştır?

5- Bir sepette 38 tane elma ve 65 tane armut vardır. Bu meyvelerin 97 tanesi satılmıştır. Sepette kaç tane meyve kalmıştır?

6- Bir trende 155 yolcu vardır. İstasyonda 69 yolcu bu trenden inmiş ve 47 yolcu bu trene binmiştir. Son durumda trende kaç yolcu vardır?

7- Bir çiftlikte 86 tane koyun ve koyunlardan 47 tane daha az sayıda keçi vardır. Bu çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır?

8- Bir tane gömlek 60 TL ve bir tane ceket ise gömlekten 55 TL daha pahalıdır. Bir tane gömlek ve bir tane ceket alan Selim kaç TL öder?

9- Ramazan’ın 750 TL parası vardır. Ramazan İlk gün 400 TL harcamış ve ikinci gün ise ilk günden 150 TL daha az para harcamıştır. Ramazan’ın kaç TL parası kalmıştır?

10- Asım’ın çiftliğinde 600 tane koyun vardır. Asım ilk hafta 60 tane koyun satmış ve ikinci hafta ise ilk hafta sattığından 15 tane daha fazla sayıda koyun satmıştır. Asım’ın kaç tane koyunu kalmıştır?
11- Arif 345 tane erik topladı. Sonra bir miktar daha erik toplayınca 600 tane eriği oldu. Arif sonradan kaç tane erik toplamıştır?

12- Kevser ilk gün kümesten bir miktar yumurta topladı. İkinci gün ise 75 tane yumurta topladı. Kevser’in 122 tane yumurtası oldu. Kevser ilk gün kaç tane yumurta toplamıştır?

13- Hanife’in 700 kg. elması vardır. Bu elmaların bir miktarını satınca elinde 250 kg. elma kalmıştır. Hanife kaç kg. elma satmıştır?

14- Melike’nin bir miktar parası vardır. Melike 165 TL ile ceket alınca 255 TL parası kalmıştır. Melike’nin ilk başta kaç TL parası kalmıştır?

15- Yalçın’ın her birinde 145 gram baharat bulunan 5 paket baharatı vardır. Yalçın’ın elinde toplam kaç gram baharat vardır?

16- Yiğit’in her birinde 85 gram baharat bulunan 7 paket baharatı vardır. Yiğit bu baharatların 320 gramını kullanmıştır. Yiğit’in elinde kaç gram baharat kalmıştır?

17- Nihat’ın her birinde 36 kg. elma bulunan 7 kasa elması ve Ahmet’in ise her birinde 25 kg. elma bulunan 6 kasa elması vardır. Bu iki arkadaşın toplam kaç kg. elmaları vardır?

18- Ela’nın her birinde 35 kg. erik olan 5 kasa eriği ve Defne’nin ise her birinde 40 kg. erik olan 7 kasa erği vardır. Bu iki arkadaş ellerindeki eriklerin 345 kilogramını satmışlardır. Ellerinde kaç kg. erik kalmıştır?

19- Hamdi ve 6 arkadaşı 84 tane cevizi aralarında eşit olarak paylaşmışlardır. Hamdi’ye kaç tane ceviz düşmüştür?

20- Sena, Eymen ve Elif 86 tane cevizi aralarında eşit olarak paylaştılar. Artan cevizleri ise yine Sena aldı. Sena’nın kaç tane cevizi olmuştur?

Bir cevap yazın