Dört Basamaklı Doğal Sayılar 4. Sınıf Matematik

1- 4975 sayısının basamaklarını gösterelim.

2- 2543 sayısını abaküste gösterelim.

3- 6425 sayısının basamak değerlerini gösterelim.

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım.

3919 = ………………………………………….
5001 = ………………………………………….
1923 = ………………………………………….
9045 = ………………………………………….
6407 = …………………………………………..

Okunuşları verilen sayıları yazalım.

İki bin yüz seksen bir : ……….
Altı bin dokuz yüz elli sekiz : ………….
Dokuz bin dokuz : …………..
Üç bin otuz altı : …………..
Yedi bin bir : …………

Bir cevap yazın