Doğal Sayılarda Basamaklar, Bölükler, Sayı Ve Basamak Değerleri

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

998 …………………………………………………………………………………………………………
3479 ……………………………………………………………………………………………………………
5021 …………………………………………………………………………………………………………
8305 ……………………………………………………………………………………………………
1690 ………………………………………………………………………………………………

Aşağıda okunuşu verilmiş sayıları rakamla yazınız.

Yedi yüz sekiz ……………………………………………………
Altı bin sekiz yüz otuz yedi …………………………………………………..
Üç bin dört yüz dokuz …………………………………………………..
Yedi bin elli beş …………………………………………………..
Sekiz bin üç yüz kırk …………………………………………………..

Aşağıdaki soruları çözünüz.

– 083 sayısının sayısal değerleri toplamı kaçtır?

– 801 sayısının birler ve binler basamağının sayısal değerleri toplamı ile yüzler ve onlar
basamağının sayı değerleri toplamını çarparsak sonuç kaç olur?

– 850 sayısının onlar basamağının basamak değeri yüzler basamağının sayı değerinden
kaç fazladır?

– 162 sayısının birler basamağının sayı değeri ile binler basamağının basamak
değerinin çarpımı kaçtır?

– 995 sayısının onlar basamağındaki sayıyı 7 eksiltip, binler basamağında sayıyı
4 arttırırsak, yeni oluşan sayının önceki sayıyla toplamı kaç olur?

– 257 sayısının onlar basamağını 5 arttırıp, 8 309 sayısının binler basamağını 7
eksiltirsek yeni oluşacak sayılar arasındaki fark kaç olur?

Bir cevap yazın