Doğal Sayılar Soruları 3. Sınıf Matematik

1 – Sayıların okunuşlarını yazınız.
* 303 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 280 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 777 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 – Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla karşılarına yazınız.
* İki yüz doksan altı = ………… * Yedi yüz = …………
* Dört yüz otuz = ………… * Sekiz yüz sekiz = …………

3 – Aşağıda verilen sayıdan başlayarak ileriye doğru altışar altışar sayınız.
18 ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ………
……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ………

4 – Aşağıda verilen sayıdan başlayarak ileriye doğru onar onar sayınız.
23 ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ………
……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ……… ~ ………

5 – “ 6 – 0 – 3 “ rakamlarını birer kez kullanarak üç basamaklı hangi sayılar yazılabilir ?
Çözüm :

6 – “ 972 ” sayısını onlar basamağından “ 5 ” ekler , birler basamağından “ 8 ”
çıkarırsak sayıda nasıl bir değişiklik olur ?
Çözüm :

7 – Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.
* 352 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 407 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 – “ 8 – 3 – 5” rakamlarını birer kez kullanarak istenilen sayıları yazınız.
* Üç basamaklı en büyük çift sayı : . . . . . . . * Üç basamaklı en büyük tek sayı : . . . . . .
* Üç basamaklı en küçük tek sayı : . . . . . . . * Üç basamaklı en küçük çift sayı : . . . . . . .

9 – “ 2 7 3 – 4 6 8 – 6 1 9 ” sayılarında altı çizili rakamların basamak değerleri
toplamı kaçtır ?
Çözüm :

10 – “ 5 1 4 – 2 9 3 – 7 5 6 ” sayılarında altı çizili rakamların sayı değerleri toplamı
kaçtır ?
Çözüm