Doğal Sayılar Kazanım Değerlendirme Testi 4. Sınıf Matematik

1) “Beş yüz kırk iki bin iki”

Yukarıdaki gibi okunan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)542.202   B)542.002   C)542.022   D)542.222

2) Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 binlik vardır?

A) 548.622

B) 623.323

C) 982.458

D) 741.222

3) 32.564” sayısını oluşturan rakamların toplamı 29 olduğuna göre, yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A) 400.000 B)600.000 C)800.000 D)900.000

4) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi basamak sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) 654.478 B) 365.478 C) 47.256 D) 147.111

5) 287.456

Yukarıdaki altı basamaklı doğal sayıda hangi rakamın bulunduğu basamağın, basamak değeri en büyüktür?

A) 2 B) 8 C) 7 D) 5

6) 7 on binlik + 2 onluk + 3 birlik

Yukarıda çözümlenişi verilen doğal sayı nedir?

A) 70.203 B) 70.302

C) 70.322 D) 70.023

7) CD8 sayısının en yakın onluğu 290 olduğuna göre, C+D kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

8 ) Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür?

A)650.487 B) 650.896 C)650.478 D) 650.409

9) Birler bölüğü 28, binler bölüğü 521 olan doğal sayı nedir?

A) 521.028 B) 521.280 C)028.521 D)521.820

Bir cevap yazın