Doğal Sayılar Değerlendirme Sınavı 3. Sınıf Matematik

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR MATEMATİK DEĞERLENDİRME SINAV SORULARI

1)Aşağıda rakamla verilen sayıları yazı ile, yazı ile verilen sayıları da rakamla yazınız.

2)Aşağıda verilen sayının basamak ve sayı değerlerini gösteriniz.

3) Aşağıdaki açıklamalara göre her rakamı birer kez kullanmak şartıyla oluşan dört basamaklı sayıları yazınız.

4) Verilen sayıları çözümleyiniz, çözümlenen sayıları bulup yazınız.

5)Birinci sıradaki sayıları onluğuna, ikinci sıradaki sayıları da yüzlüğüne yuvarlayınız.