Doğal Sayılar Basamak Adları Sayıların Okunuş Ve Yazılışı

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını örnekteki gibi yazınız.

Aşağıda okunuşları verilen sayıları örnekteki gibi yazınız