Dikdörtgenler Prizması 2. Sınıf Matematik

GEOMETRİK  CİSİMLER

“DİKDÖRTGENLER   PRİZMASI”

6 tane dikdörtgenin birleşmesi ile dikdörtgenler prizması oluşur. Karşılıklı gelen dikdörtgenler birbirine eşittir.

 

Bir cevap yazın