Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı 1. Sınıf Matematik

Çıkarma İşlemi Problemleri

1. Ali’nin 9 topu vardı. Ali kardeşine 3 topu verdi. Ali’nin kaç topu kaldı?

Problemi çözmeden önce onu  dikkatlice okumalıyız. Önce verilenleri belirleyelim.

9 top ve 3 top verilendir.

Sonra istenileni belirleyelim.

“Kaç topu kaldı?” istenilendir.

Probleme uygun şemayı çizelim.

Topların sayısı azaldığından çıkarma işlemi yapılacaktır.

9 – 3 = 6 top

Çıkarılan toplar sayılarak kontrol edilir.

2. Semih’in 12 kalemi vardı. Ablasına 5 kalem verdi. Semih’in kaç kalemi kaldı?