Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler Kurma Ve Çözme 1. Sınıf Matematik

ÇIKARMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER KURALIM ve ÇÖZELİM-1

Verilen sayıları kullanarak çıkarma işlemi gerektiren bir problem kuralım ve çözelim.

8 ile 3 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

 

9 ile 2 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10 ile 6 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

12 ile 3 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

14 ile 8 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

16 ile 4 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

18 ile 13 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………