Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik

1) Yukarıdaki KLMN bir dikdörtgendir. İçine 4 kare çizilmiştir. Bir karenin çevresi 40 cm ise oluşan şeklin çevresi kaç cm’dir?

2) Bir kenarı 6 m olan dört tane eş karenin yan yana birleştirilmesiyle elde edilen şeklin çevresi kaç cm olur?

3) Şekildeki üç kare birbirine eşittir. Oluşan ABC üçgeninin çevresi 90 cm olduğuna göre, renkli alanın çevresi kaç cm’dir?

4) Çevresi 210 cm olan bir ikizkenar üçgenin eşit kenarlarından biri 45 cm ise eşit olmayan kenar kaç cm’dir?

5) 10) Dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarı 200 cm’dir. Kısa kenarı, uzun kenarının çeyreği kadar olduğuna göre, masanın çevresi kaç metredir?