Çevre Problemleri 3. Sınıf Matematik

1.) Bir kenarının uzunluğu 7 m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir?

2.) Bir kenarının uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir?

3.) Bir kenarının uzunluğu 15 cm olan kare şeklindeki bir kitabın çevresi kaç santimetredir?

4.) Kısa kenarının uzunluğu 4 m, uzun kenarının uzunluğu 7 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir?

5.) Kısa kenarının uzunluğu 9 m, uzun kenarının uzunluğu 18 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresi kaç metredir?

6.) Kısa kenarının uzunluğu 17 cm, uzun kenarının uzunluğu 19 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın çevresi kaç santimetredir?

7.) Bir kenarının uzunluğu 7 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir kaydırağın çevresi kaç metredir?

8.) Kenarının uzunluğu 9 m, 4 m ve 7 m olan üçgen şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir?

9.) Kenarının uzunluğu 3cm, 3cm ve 9cm olan üçgen şeklindeki peynirin çevresi kaç santimetredir?

10.) Bir kenarının uzunluğu 6 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekeceğiz kaç metre tele ihtiyaç vardır?

11.) Kısa kenarının uzunluğu 8 m, uzun kenarının uzunluğu 22 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresine 4 sıra tel çekeceğiz kaç metre tele ihtiyaç vardır?

12.) Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir?

13.) Çevresi 80 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kitabın bir uzun kenarı 25 cm olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir?

14.) Çevresi 36 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı uzunluğu kaç cm’dir?

15.) Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur?

16.) Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarı 12 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha kısadır?

17.) Bir kenar uzunluğu 60 m olan kare şeklindeki arsanın etrafına 6 m aralıklarla çam fidanı dikilecektir. Kaç tane çam fidanı gereklidir?

18.) Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 24 m’dir. Bu bahçenin çevresine 3 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir?

19.) Bir kenar uzunluğu 25 m olan kare şeklindeki arsanın çevresine 4 sıra tel çekilecektir. Buraya kaç metre tel gereklidir?

20.) Bir kenarının uzunluğu 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Kaç metre dikenli tel gereklidir?

21.) Çevre uzunluğu 260 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?

22.) Uzun kenarı 34 m, çevresi 108 m olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç m’dir?

23.) Çevresi 90m ve bir kenarı 28m solan dikdörtgen şeklindeki bahçenin verilmeyen kenarı kaç m’dir?

24.) Çevre uzunluğu 80 cm, uzun kenarı 25 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm’dir?

25.) Kısa kenarı 10 cm , çevresi 70 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir?

26.) Eni 15 m, boyu 12 m olan dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gereklidir?

27.) Bir karenin çevresi 32 cm’dir. Acaba bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?

28.) kare olan Spor salonunun kenar uzunluğu 21 mdir. Bu spor salonunda 5 tur attığıma göre kaç metre koşmuş olurum?

Comments

Bir cevap yazın