Kategori: 4. Sınıf Matematik

2019-2020 4. Sınıf Matematik Yazılı, 2019-2020 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2019-2020 4. Sınıf Matematik Konuları

2019-2020 4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı

1) Okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.( 5P)  İki yüz altı bin kırk üç ……………………………………………..  Dört yüz doksan bin beş ……………………………………….  Elli üç bin yedi yüz on ………………………………………………  Altı yüz bin yetmiş dört ……………………………………………  İki bin on sekiz ……………………………………………….. TIKLA TAMAMINI İNDİR

4. Sınıf Matematik Problemleri

1. Bir kömür satıcısı elindeki kömürleri 35 kiloluk torbalara koyduğunda 96 torba oluyor. Bu kömürleri 60 kiloluk torbalara koysaydı kaç torba daha az kullanırdı? 2. Benim yaşım annemin yaşının yarısından 8 eksiktir. Annemin yaşı ise dedemin yaşının 2/5 si kadardır. Dedemin yaşı 85 olduğuna göre Ben doğduğumda dedem kaç yaşındaydı? 3. Bir kömür satıcısı elindeki […]