Kategori: 4. Sınıf Matematik

2019-2020 4. Sınıf Matematik Yazılı, 2019-2020 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2019-2020 4. Sınıf Matematik Konuları

4. Sınıf Matematik Canlı Ders Çarpma İşlemi

ÜÇ DOĞAL SAYI İLE ÇARPMA İŞLEMİ ( 8 x 6 ) x 5   = 48 x 5              7 x (5 x 8)   = ……. X  …….                        =  240                                      = ……….   NOT: Önce parantez içindeki işlemleri yapmalıyız.    ( 12 x 2 ) x 6 = ……. x …….      ( 14 x 6 ) […]

Doğal Sayılar Kazanım Değerlendirme Testi 4. Sınıf Matematik

1) “Beş yüz kırk iki bin iki” Yukarıdaki gibi okunan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)542.202   B)542.002   C)542.022   D)542.222 2) Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 binlik vardır? A) 548.622 B) 623.323 C) 982.458 D) 741.222 3) 32.564” sayısını oluşturan rakamların toplamı 29 olduğuna göre, yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 400.000 B)600.000 C)800.000 D)900.000 4) […]

4. Sınıf Toplama-Çıkarma Problemleri

1. Oya ve Orhan dedelerinin elma bahçesinden elma toplamaya gittiler. Oya 183 elma topladı. Orhan ise kardeşinden 35 elma fazla topladı. İki kardeşin topladığı toplam elma sayısı kaçtır? 2. Bir manav geçen hafta 355 tane karpuz sattı. Bu hafta ise geçen haftadan 47 az karpuz sattı. Bu manav iki haftada toplam kaç karpuz satmıştır? 3. […]