Kategori: 3. Sınıf Matematik

Kolay Kesir Problemleri 3. Sınıf Matematik

KESİR PROBLEMLERİ 1 (Başlangıç Seviyesi) 1) 12’nin üçte biri kaç eder? 2) 16’nın dörtte biri kaç eder? 3) Deniz, kumbarasında bulunan 30 liranın beşte biri ile kitap almıştır. Buna göre Hakan, kitap için kaç lira ödemiş olur? 4) Bir manav, portakal kasasında bulunan 42 kilogram portakalın altıda birini sattığına göre satılan portakalın miktarı kaç kilogramdır? […]

Kesirler Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

KESİR: Bir bütünün eş parçalarından birini ya da bir kaçını gösteren sayıdır. »BÜTÜN: Bölünmemiş, parçalanmamış varlıklara denir. »YARIM: İki eş parçaya bölünmüş bütünün, her parçasına denir. »ÇEYREK: Dört eş parçaya bölünmüş bütünün, her parçasına denir. ★ Kesir sayısındaki terimlerin adlarını ve görevlerini bir örnek üzerinde açıklayalım: ★ Yukarıdaki kesir sayısını 2 şekilde okuyabiliriz: 1-Yukarıdan aşağıya […]