Kategori: 3. Sınıf Matematik

3. Sınıf Çarpma İşlemi Problemleri

1.Her kutuda iki düzine kalem bulunan kutulardan 25 tane satın alan bir kırtasiyeci kaç kalem almış olur? 2.Babam her birinde 47 kilogram domates bulunan kasalardan pazara 29 tane getirdi. Domateslerin 617 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram domatesi kaldı?   3. Tanesi 50 kuruş olan şekerlerden 8 tane aldım. Yanımda 800 kuruş olduğuna göre kaç kuruşum […]

Kat Problemleri 3. Sınıf Matematik

PROBLEMLER Soru-1) 45’ in 15 katının 75 fazlası kaçtır? Soru-2) 87 ‘nin 10 katının 50 fazlası kaçtır? Soru-3) 34’ ün 20 katının 150 fazlası kaçtır? Soru-4) 19’ un 21 katının 87 fazlası kaçtır? Soru-5) 45’ in 15 katının 75 fazlası kaçtır? Soru-6) 28’ in 14 katının 90 eksiği kaçtır? Soru-7) 28’ in 25 katının 175 […]

2. Ünite Değerlendirme Soruları 3. Sınıf Matematik

1- Bir tavuk çiftliğinde 98 tavuk ve tavuk-lardan 23 fazla horoz vardır.Buna göre çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? 2- 2,3,7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? 3- Tahsin 29 yaşındadır. Kardeşi, Tahsin’den 7 yaş küçük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? 4- Bir trende 132 yolcu vardı. Birinci durakta […]

Genel Tekrar Soruları 3. Sınıf Matematik

1. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını yazın. ( 6 Puan ) 327 =………………………………………………………………             İki yüz yetmiş sekiz = ………. 504 =………………………………………………………………             Dört yüz beş = ………. 327 =………………………………………………………………             Üç yüz kırk = ………. 2. Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak sıralayın. ( 6 Puan ) Büyükten – Küçüğe                                   Küçükten – Büyüğe 24 – 235 […]

Doğal Sayılar Değerlendirme Sınavı 3. Sınıf Matematik

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR MATEMATİK DEĞERLENDİRME SINAV SORULARI 1)Aşağıda rakamla verilen sayıları yazı ile, yazı ile verilen sayıları da rakamla yazınız. 2)Aşağıda verilen sayının basamak ve sayı değerlerini gösteriniz. 3) Aşağıdaki açıklamalara göre her rakamı birer kez kullanmak şartıyla oluşan dört basamaklı sayıları yazınız. 4) Verilen sayıları çözümleyiniz, çözümlenen sayıları bulup yazınız. 5)Birinci sıradaki sayıları […]