Çarpma İşleminin Toplama İşlemi Üzerine Dağılma Özelliği 6. Sınıf Matematik

ORTAK  ÇARPAN  PARANTEZİ  VE  DAĞILMA  ÖZELLİĞİ

1 – ÇARPMA  İŞLEMİNİN  TOPLAMA İŞLEMİ  ÜZERİNE  DAĞILMA  ÖZELLİĞİ

Yukarıdaki şekilde  çizgili  ve noktalı toplam kaç tane kare vardır ?

Çizgili kareler  :  6  x  5  =  30

Noktalı kareler  :  6  x  8  =  48

Toplam karelerin Sayısı  :  30  +  48  =  78  kare  var.

Bir doğal sayıyı toplam biçimindeki doğal sayılarla çarparken, bu doğal sayı ile toplam biçimindeki her terim ile ayrı ayrı çarpılır ve daha sonra bu çarpımlar toplanır. Buna çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği denir.

6  x  ( 5  +  8 )  =  ?

( 6  x  5 )  +  ( 6  x  8 )  =  ?

30  +  48  =  78

Örnek 1º  :   3 x ( 12 + 6 ) işlemini dağılma özelliği kullanarak yapınız.

3  x  ( 12  +  6 )  =  ?

( 3  x  12 )  +  ( 3  x  6 )  =  ?

36  +  18  =  54

Örnek 2º  :   8  x  53  işlemini dağılma özelliği kullanarak yapınız.

8  x  53  =  ?

8  x  ( 50  +  3 )  =  ?

( 8  x  50 )  +  ( 8  x  3 )  =  ?

400  +  24  =  424

Comments

Bir cevap yazın