Çarpma İşlemini Anlamlandırma 2. Sınıf Matematik

1. Aşağıda verilen çarpma işleminde terimlerin adları nedir ve bu terimler neyi gösterir?

2. Aşağıdaki çarpma işlemine uygun şekli çiziniz.

9×3= …….…

3. Yukarıda 2. sorudaki çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirip yeni işlemin şeklini çiziniz. ……….x……….= …….…

4. Aşağıdaki bilgilere göre çarpma işleminin şeklini çizip matematik cümlesini (işlem) yazınız. Grup sayısı: 6 Bir gruptaki varlık sayısı: 4 ŞEKİL :

MATEMATİK CÜMLESİ:

5. Aşağıdaki bilgileri kullanarak bir çarpma problemi yazıp şeklini de çizerek çözünüz. Grup sayısı: 7 Bir gruptaki varlık sayısı: 5

ŞEKİL:

ÇÖZÜM

Bir cevap yazın