Bütün Yarım 1. Sınıf Matematik

Bütün : Varlığın parçalanmamış, bölünmemiş haline bütün denir

Yarım: Bir bütünün iki eş parçasına yarım denir. Yarım elde etmek için varlığı 2 ‘ye böleriz.

Bir bütünden 2 yarım elde edilir.

Yarımlar 2’şer 2′ şer birleştirilip bütün elde edilir.

4 yarım ekmek birleşince, 2 bütün ekmek olur.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazalım.

1 bütünden, …………….. yarım elde edilir.
3 bütünden, …………….. yarım elde edilir.
5 bütünden, …………….. yarım elde edilir.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazalım.

8 yarımdan, …………….. bütün elde edilir.
2 yarımdan, …………….. bütün elde edilir.
10 yarımdan, …………….. bütün elde edilir.
4 yarımdan, …………….. bütün elde edilir.

Bir cevap yazın