Bölümün Basamak Sayısını Bulma 4. Sınıf Matematik

Bölme işlemi, çıkarma işleminin kısaltılmış halidir. Bölme işlemine en büyük basamaktan başlanır. Bölme işleminde kalan sayı, bölen sayıdan küçük olmalıdır. Kalan sayı sıfır (0) ise “kalansız bölme”, kalan sayı sıfırdan(0) farklı bir sayı ise “kalanlı bölme” işlemi denir.

A) İki basamaklı bölme işlemlerinde bölümün basamak sayısını örnekteki gibi bulalım.

B) Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölümün kaç basamaklı olduğunu yukarıdaki şlem yapmadan bulalım.