Bölme Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

Bir gruptaki varlıkları eşit olarak paylaştırma, dağıtma işlemine bölme işlemi denir.

Bölme işlemi gruplandırma yapma anlamına da gelmektedir.

Bir sayıdan, başka bir sayının ardışık olarak çıkarılmasının kısa yoldan yapılmasını sağlar.

Bölme işleminde, toplama, çıkarma ve çarpma işleminden farklı olarak işleme en büyük basamaktan başlarız.

Soru: 12 armut 3 arkadaş arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Her birine kaç armut düşer?

Soru: 56 fındığı 4 sincap aralarında paylaşmak istiyorlar. Her birine kaç fındık düşer?

Soru: 42 elma 3 arkadaş arasında paylaşılırsa her birine kaç elma düşer?