Bölme İşlemi ile İlgili Problemler 2. Sınıf Matematik

BÖLME İŞLEMİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

3 düzine gülü 4 vazoya eşit olarak koyarsak her bir vazoya kaçar gül düşer?

İneklerin bulunduğu bir ahırda hayvanların ayak sayısı 32’dir. Buna göre bu ahırda kaç inek vardır?

4 deste kalemin yarısını kardeşime verdim. Yarısını ben aldım. Bana kaç kalem düştü?

Tavukların bulunduğu bir kümeste ayak sayısı 20’dir. Tavukların 3 tanesi satılınca bu kümeste kaç tavuk kalır?

Babam; 27 lirayı ablam, ben ve kardeşim arasında eşit olarak paylaştırdı. Ben kendi paramın 3 lirasını harcadım. Kaç liram kaldı?

Birler basamağında 8 rakamı olan iki basamaklı en küçük doğal sayıyı 2’ye bölersek kaç buluruz?

60 lira paramın 15 lirası ile kitap aldım. Kalan paramı hafta içi günlerde harçlık olarak kullanacağım. Her gün eşit miktarda harcama yaparsam bir günlük harçlığım kaç lira olur?

18 sayısının yarısının, 3 katı kaçtır?

Eda, Seda ve Melda adlı üçüz kardeşlerin yaşlarının toplamı 30’dur. Melda’nın 5 yıl sonraki yaşı kaç olur?

4 sayısının 10 katının, 5’e bölümü kaçtır?

Kumbaramda 17 lira param vardı. Dayım da 15 lira harçlık verdi. Paramın tamamı ile tanesi 4 lira olan kalemlerden kaç tane alabilirim?

Bahçede her birinde üçer öğrenci olan 8 oyun grubu vardır. Bu öğrenciler dörderli olarak gruplara ayrılmak isterlerse kaç oyun grubu oluşur?

Torbada kırmızı, sarı ve mavi renkli olmak üzere toplam 46 boncuk vardır. Kırmızı boncukların sayısı 28’dir. Mavi ve sarı renkli boncukların sayısı ise eşittir. Buna göre mavi boncuklar kaç tanedir?

65 sayfalık hikaye kitabının 44 sayfasını okudum. Geriye kalan sayfaları 3 günde eşit olarak okumak istiyorum. Günde kaç sayfa okumam gerekir?

Kumbaramda 45 lira vardır. Her gün 5 lira harcarsam param kaç günde biter?

Oya ile Kaya ikiz kardeştir. Rüya ise onların ablalarıdır ve 10 yaşındadır. Üç kardeşin yaşlarının toplamı 26 olduğuna göre ikiz kardeşlerden birinin yaşı kaçtır?

5 katı 40 lira olan paramın 3 lirasını harcarsam kaç liram kalır?

3 katı 21 olan sayının 10 fazlası kaçtır?

Annem, 24 kurabiyeyi bana ve 3 kardeşime eşit olarak paylaştırdı. Her birimize kaçar kurabiye düşer?

Bahçeden topladığım 75 adet limonun 30 tanesini sattıktan sonra kalanlarını beşerli gruplara ayırıp poşetlere doldurmak istiyorum. Kaç poşete ihtiyacım olur?

Bir cevap yazın