Birim Kesir 3. Sınıf Matematik

BİRİM KESİR

Bir bütünün eş parçalarından bir tanesine birim kesir denir .

Verilen kesir sayılarına göre şekillerimizi boyayalım. Ardından verilen kesrin birim kesrini yazalım.

Verilen şeklimize uygun olarak önce kesir sayımızı sonrada birim kesrini yazalım.