Bileşik Kesirleri Tamsayılı Kesire Çevirme 4. Sınıf Matematik

BİLEŞİK KESİRLERİ TAM SAYILI KESİRE ÇEVİRME

Aşağıdaki alıştırmaları örnekteki gibi yaparak tam sayılı kesirlere çevirin

Bir cevap yazın