Basamak Kavramı 3. Sınıf Matematik

BASAMAK KAVRAMI

Basamak: Sayı içinde rakamların yazıldığı yer

Basamak adları: Sağdan başlayarak verilen adlar.

BASAMAK ADLARI

Sayıların bulunduğu yere sayının basamak adları verilmiştir.

Aşağıdaki doğal sayıların onluk ve birliklerine ayırınız.

12: 1 onluk ve 2 birlik

10:…..onluk ve .….birlik

15:…..onluk ve .….birlik

13:…..onluk ve .….birlik

19:…..onluk ve .….birlik

Bir cevap yazın