Basamak Değeri Soruları 3. Sınıf Matematik

1 yandaki çözümlenmiş ifadelerin sayısal ıfadelerini yazınız (3×100)+(2×10) (9×10)+(3×100)+(5×1)

2 16A sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali 170’tır. Buna göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

3 “164” sayısı hangi yüzlüğe daha yakındır?

4 “180-145-128-174-192-102”
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 100 sayısına yuvarlanır?

5 156’ dan başlayarak ileriye doğru altışar ritmik sayarken 4. sırada söylediğimiz sayıyı yuvarladığımız en yakın onluk kaçtır?

6 176 + 217 : Yukarıdaki işlemi yüzlüğe yuvarlayarak tahmin eden Aybars kaç bulmuştur?

7 Onlar basamağında 8, birler basamağında 6, yüzler basamağında 5 olan sayının en yakın olduğu yüzlük aşağıdakilerden hangisidir?

8 “275” sayısının en yakın onluğa yuvarlandığı yüzlük ile onluğun toplamı kaçtır?

9 42A üç basamaklı sayıdır.en yakın onluğu 430 olduğuna göre A’nın alabileceği değerlertoplamı kaçtır ?

10 Yüzler basamağındaki rakam 9 olan üç basamaklı bir sayının onlar basamağı bir basamaklı en büyük tek sayı birler basamağı
ise bir basamaklı en küçük sayıdır.Bu sayı kaçtır ?

11 3,5,8 rakamlarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz en küçük çift sayı kaçtır ?

12 125 den küçük en büyük tek sayı kaçtır ?

13 Üç basamaklı en küçük çift sayıda kaç tane onluk vardır ?

14 83A üç basamaklı tek bir sayıdır. Buna göre Anın alabileceği değerler toplamı kaçtır ?

15 51A üç basamaklı çift sayı olabilmesi için hangi rakamları alamalıdır?

16 Yüzler basamağında 2 bulunan en küçük üç basamaklı çift sayıyı en yakın onluğu yuvarlayınız ?

17 Aşağıda verilen üç basamaklı doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız
113-578-667-440 282-926-333-222 607-118-749-334 440-599-539-372
503-218-343-396 557-175-715-999 232- 535-464-458 983-938-960-910

18 yanda verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız 127 359 466 786 897

19 yanda verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız 564 768 987 345

20 çift sayıları maviye tek sayıları sarıya boyanız 456 567 980 100 561

Comments

Bir cevap yazın