Basamak Değeri Konu Özeti 2. Sınıf Matematik

Basamak Değerini Bulma

Bir sayıda rakamların yazıldığı bölüme basamak denir.

Örnek: 9 sayısı tek basamaktan oluşan bir sayıdır.

İki rakamla yazılan sayılara ise iki basamaklı sayılar denir.

Örnek: 37, 92, 10 sayıları iki rakamın bir araya gelip yazılmasıyla oluşur.

Birliklerin yazıldığı basamağa birler basamağı, onlukların yazıldığı basamağa onlar basamağı denir.

Bir sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.