Aritmetik Ortalama, Açıklık, Mutlak Değer Çalışma Soruları

1)25,a,18,9,30 sayıların aritmetik ortalaması 18 olduğuna göre, bu grubun veri açıklığı kaçtır?

A)21 B)22 C)23 D)24

2) 8,17,A,25,30 bu veri grubunun açıklığı 25 olduğuna göre A’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A)35 B)36 C)37 D)38

3) 17,A,30,39 grubunun aritmetik ortalaması ile açıklığı birbirine eşit olduğuna göre A aşağıdaki sayılardan hangisi olabilir?

A)10 B)14 C)18 D)22

4)Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi sıfırın sayı doğrusundaki görüntüsü sıfırın solundadır?

A)-5 B)0 C) 5 D)15

5) -5 İLE 3 arasında kaç tane tam sayı vardır?
A)6 B)7 C)8 D)9

6) Sayı doğrusunda -2 nin 3 birim uzağında olan sayılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)-1 B) -4 C)0 C)1

7) I . En büyük negatif tam sayı 1’dir.
II. En küçük iki basamaklı tam sayı 10 dur.
III. En küçük pozitif tam sayı sıfırdır.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) I B) I ve II
C)II ve III D)I,II ve III

8) |B|=4 ifadesinde,B nin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir?

A)-4 B)0 C)4 D)-4 ve +4

15) Aşağıda verilen sayılardan hangisi -75 in solunda yer alır?

A) -80 B)-75 C)-70 D)75

9) -20, 10,18 ,-45, 28

Yukarıda verilen tam sayılardan hangisinin başlangıç noktasına uzaklığı en fazladır?

A)-20 B)10 C)28 D)-45

10) a=|-5| b=|3|
c=|-7| d= -4

Yukarıda verilen a,b,c,d sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) a<b<c <d B)b<d<a<c
B) d<b<a<c D)c<a<d<b

Bir cevap yazın