Açının Köşesi, Kenarları, İsimlendirilmesi ve Sembolle Gösterimi

1. Aşağıda gösterilen açıların kenarlarını kırmızı, köşelerini mavi ile boyayınız.

2. Aşağıdaki açıların köşelerini adlandırınız. Açının adını ve UsembolleU gösterilişini örnekteki gibi yazınız.

3. Aşağıda verilen şekiller üzerinde yer alan açıları bulup farklı şekillerde örnekteki gibi isimlendiriniz ve sembolle gösteriniz.
( Verilen örnekler dışında da açılar bulup isimlendiriniz )

Bir cevap yazın