Açı Ve Açı Çeşitleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

AÇILAR , AÇILARIN ÖLÇÜLMESİ VE ÇİZİMİ

AÇI: Aynı noktadan çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekle AÇI denir.

[LA ve [LO ışınlarına açının kenarları, L noktasına ise açının köşesi denir.

AÇININ OKUNUŞU

Açılar tek harfle veya üç harfle olmak üzere iki şekilde okunabilir. Tek harf ile okunurken köşedeki harf ile okunur.

AÇILARI OKURKEN

Açıları okurken ortaya gelecek olan harfin, açının köşe noktası olmasına dikkat ediniz. Hangi kenardan başladığınız önemli değildir.

Bir açının ölçüsü kenarları arasındaki açıklığın ölçüsüdür. Açı ölçü birimi derecedir
Açı ölçen alete açıölçer veya iletki denir.

Gönye açı ölçmede ve çizmede kullanılmasa da, gönye ile 30, 45 ve 90 derecelik açıların çizimini kolaylıkla yapabiliriz.

AÇI ÇEŞİTLERİ

Açı işareti;( ^ , < )
< A AÇISI

DAR AÇI

Ölçüsü 0º `den büyük  ve 90º`den küçük açılara DAR AÇI denir

DİK AÇI

Ölçüsü 90º olan açıya DİK AÇI denir. L=90derec

GENİŞ AÇI

Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıya GENİŞ AÇI denir

DOĞRU AÇI

Ölçüsü 180º olan açıya doğru açı denir.
O =180º

Bir cevap yazın