9 Basamaklı Sayıları Okuma 5. Sınıf Matematik

Soru 1) Aşağıda rakamla  verilen  sayıları  yazı  ile  yazınız.

456.000.675 : ………………………………………………………..

456.000: ……………………………………………………….

10.800.008: ……………………………………………………………

30.700.000:……………………………………………………………

156.050.000: …………………………………………………………

450.067: ………………………………………………………………

200.020.002: …………………………………………………………

400.004.004: …………………………………………………..

150.015.105: …………………………………………………………

200.000.020: ……………………………………………………

Soru 2) Aşağıda yazı  ile  verilen  sayıları  rakamla  yazınız.( bölükler  arasına  nokta  koyunuz.)

Yüz  milyon  yüz : …………………………………………

elli sekiz  milyon on bir bin altı yüz : …………………………….

İki yüz elli  milyon beş  bin  elli : …………………………………

üç yüz üç  milyon otuz bin üç : ……………………………………

Beş yüz on milyon beş yüz : ………………………………..

yedi yüz yedi milyon yedi yüz bin on : ………………………………………….

Bir milyon on  beş : …………………………………………..

dokuz yüz kırk altı bin yüz: ……………………………..

Yirmi altı bin yirmi altı : …………………………….

Dokuz yüz yirmi bin doksan üç : ………………………….

on altı bin : ……………….

Soru 3 ) Aşağıda  verilen sayının basamak  adlarını ok  çıkartarak  yazınız.

305.712.444

Bir cevap yazın