6 Basamaklı Sayıları Okuma Ve Yazma 4. Sınıf Matematik

Altı Basamaklı Sayılar

*Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

 

Sayı Okunuşu
167.541  
725.599  
633.003  
111.999  
423.423  
578.000  
999.999  

 

*Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

 

Okunuşu Sayı
Yüz kırk beş bin yedi yüz altmış altı  
Dokuz yüz bin dokuz yüz yetmiş beş  
Sekiz yüz seksen sekiz bin yetmiş altı  
Üç yüz yetmiş beş bin beş yüz bir  
Altı yüz bin dört yüz dört  
Yüz doksan bin iki yüz yirmi iki  

Bir cevap yazın