6 Basamaklı Doğal Sayıları Sıralama 4. Sınıf Matematik

6 Basamaklı Doğal Sayıları Sıralama

6 basamaklı doğal sayıları sıralarken;
İlk önce yüz binler basamağındaki rakamlara bakılır.
Yüz binler basamağındaki rakamı büyük olan sayı, diğerinden/diğerlerinden daha büyüktür.

897642 > 762841

Örnekte verildiği gibi, yüzbinler basamağındaki rakamı büyük olan sayı (897642) daha büyüktür.

3. Yüz binler basamağındaki rakamlar eşit ise, on binler basamağındaki rakamlara bakılır. On binler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

297516> 287435

Örnekte verildiği gibi, yüz binler basamağındaki rakamlar eşit olduğu için, on binler basamağındaki rakamı büyük olan sayı (297516) daha büyüktür.

4. Yüz binler ve on binler basamağındaki rakamların eşit olması durumunda, binler basamağındaki rakamlara bakılır. Binler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

725345> 723456

Örnekte verildiği gibi, yüz binler ve on binler basamağındaki rakamlar eşit olduğu için, binler basamağındaki rakamı büyük olan sayı (725345) daha büyüktür.

5. Yüz binler, on binler ve binler basamağındaki rakamların eşit olması durumunda, yüzler basamağındaki rakamlara bakılır. Yüzler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

678345 > 678218

Örnekte verildiği gibi, yüz binler, on binler ve binler basamağındaki rakamlar eşit olduğu için, yüzler basamağındaki rakamı büyük olan sayı (678345) daha büyüktür.

6. Yüz binler, on binler ,binler ve yüzler basamağındaki rakamların eşit olması durumunda, onlar basamağındaki rakamlara bakılır. Onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

497216 > 497206

Örnekte verildiği gibi, yüz binler, on binler, binler ve yüzler basamağındaki rakamlar eşit olduğu için, onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı (497216) daha büyüktür.

7. Yüz binler, on binler, binler, yüzler ve onlar basamağındaki rakamların eşit olması durumunda, birler basamağındaki rakamlara bakılır. Birler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

264702 > 264701

Örnekte verildiği gibi, yüz binler, on binler, binler, yüzler ve onlar basamağındaki rakamlar eşit olduğu için, birler basamağındaki rakamı büyük olan sayı (264702) daha büyüktür.

 

Bir cevap yazın