5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayıları Okuyalım 4. Sınıf Matematik

5 ve 6 BASAMAKLI DOĞAL SAYILARI OKUYALIM VE YAZALIM

1.Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazalım.