4. Sınıf Matematik Yazılıya Hazırlık Çalışması

1) “ (5X10 000) + (2X1000) + (9X100) + (3X10) ” Yukarıdaki çözümlenmiş olarak verilen sayı kaçtır?

A) 502 093

B) 5 293

C) 7 093

D) 52 930

2) “5.075, 2.968, 4.159, 3.923” sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda en baştan 1. ve 3. sayıların toplamı kaç olur?

A) 8 998

B) 7 127

C) 8 043

D) 6 891

3) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 2149 > 1586 > 2099 > 875

B) 1349 > 1306 > 1299 > 1075

C) 4868 > 3392 > 5769 > 6915

D) 235 > 386 > 1999 > 2019

4) ” 72 260 ” doğal sayısı için hangi açıklama yanlıştır?

A) Binler bölüğünde “72” sayısı vardır.

B) Birler bölüğünde “260” sayısı vardır.

C) Binler basamağında “6” rakamı vardır.

D) Yüzler basamağında “2” rakamı vardır.

13) “ 908 587 ” doğal sayısının on binler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın çarpımı kaçtır?

A) 64 B) 0 C) 45 D) 1

5) “ 506 867 ” doğal sayısında, aynı rakamların basamak değerlerin toplamı kaçtır?

A) 60 600

B) 60 060

C) 6 060

D) 12

6) “ 3, 5, 8, 0 ” yandaki rakamlarla yazılabilecek rakamları farklı dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı rakamları farklı en küçük sayının farkı kaçtır?

A) 5472

B) 8172

C) 4995

D) 45