4. Sınıf Matematik Hazırbulunuşluk Sınavı

1. “356” sayısının onlar basamağındaki raka-mı 2, yüzler basamağındaki rakamı 4 artırdı-ğımızda oluşan sayının okunuşu aşağıdakiler-den hangisi olur?

A. Beş yüz doksan altı
B. Yedi yüz yetmiş altı
C. Yedi yüz elli sekiz

TIKLA – TAMAMINI İNDİR