4. Sınıf Matematik Deneme Sınavı

1) Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bu bilgiye göre hangi seçenekte hata yapılmıştır?

A) 2550 → 2600 B) 3460 → 3500 C) 7849 → 7900 D) 5430 → 5400

2)451 369 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A) 5000 B) 50 000 C) 1000 D) 10 000

3)Aşağıdakilerden hangisindeki “3” rakamının basamak değeri en büyüktür?

A) 163 206 B) 43 588 C) 358 502 D) 325

4) 65074
Hangisi yukarıdaki sayıdan küçüktür?

A) 65 081 B) 65 059 C) 65 100 D )65 079

5)“5 onluk + 2 binlik + 3 yüz binlik + 6 birlik” şeklinde çözümlenen sayı kaçtır?

A) 302056 B) 320056 C) 300206 D) 560320

6)Birler bölüğü 54, binler bölüğü 305 olan sayı hangisidir?

A) 54305 B) 30554 C) 305054 D) 540305

7)“303506” sayısının on binler basamağındaki rakamı 2 artırır, yüz binler basamağındaki rakamı 1 eksiltirsek elde ettiğimiz sayı kaç olur?

A) 323506 B) 503506 C) 223506 D) 325506

8)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 4508 = 4508 B) 234090 < 234100 C) 59898 > 50999 D) 340761 < 339987

9)Binler basamağında 5, yüz binler basamağında 3 ve onlar basamağında 2 olan doğal sayı hangisidir?

A) 345 237 B) 305020 C) 385 927 D) 349 235

10)509 827 doğal sayısının binler bölüğündeki ve yüzler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 22 B) 17 C) 15 D) 13

11)2598 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 22 B) 24 C) 26 D) 25

12)71239 doğal sayısındaki 1 ile 9’un basamak değerinin farkı kaçtır?

A) 1991 B) 999 C) 991 D) 99

13)10 000 + 10 000 + 1 000 + 1 000 + 100 + 100 + 1 şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 22 222 B) 22 201 C) 22 111 D) 22 011

14)Beş yüz on bin elli doğal sayısının sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 510 500 B) 500 050
C) 51 050 D) 510 050

15) “3204” Sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üç bin dört
B)Üç bin yirmi dört
C)Üç bin iki yüz dört
D)Üç bin iki yüz

16)Aşağıdakilerden hangisi “312 404” sayısının okunuşudur?
A)Üç yüz on iki bin dört
B)Üç yüz on iki bin dört yüz
C)Üç yüz on iki bin dört yüz dört
D)Üç yüz on iki bin dört yüz kırk dört

17)Okunuşu verilen “Yirmi bin otuz dört“ sayısının rakamla yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?
A)20 340 B)20 300
C)20 034 D)20 003

18) 24 635 doğal sayısında bulunan 4 ve 3’ün basamak değerlerinin toplamı kaçtır? A) 40000 B) 40030 C) 40035 D) 4030

19)“ 250 540” sayısının yüzler ve On binler basamaklarında hangi rakamlar vardır?
A) Yüzler “5”, on binler “0”
B) Yüzler “4”, on binler “2”
C) Yüzler “0” on binler “2”
D) Yüzler “5”, on binler “5”

20)“(3×50 000)+(5×100)+(4×10)” sayısının çözümlenmemiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 105 540 B) 100 500
C) 150 540 D) 150 500

21) 57 639″ doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur?
A) Binler bölüğünde “576” sayısı vardır.
B) Birler bölüğünde “639” sayısı vardır.
C) Binler basamağındaki rakam “7” dir.
D) Binler bölüğünde “57” sayısı vardır.

22)“4246” sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sayıyı elde ederiz?
A) 4240 B) 4200
C) 4250 D) 4300

23) 3482 ve 312 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşırız?
A) 3500-300 B) 3500-400
C) 3400-300 D) 3450-310

24) 35 192 – 13 450 – 16 365 – 42 596 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 42 596 > 35 192 > 13 450 > 16 365
B) 13 450 > 16 365 > 35 192 > 42 596
C) 42 596 > 13 450 > 35 192 > 16 365
D) 42 596> 35 192 > 16 365 > 13 450

25) 367 582 sayının binler bölüğündeki sayı kaçtır?
A) 367 B) 82
C) 582 D) 36