4. Sınıf Matematik Canlı Ders Çarpma İşlemi

ÜÇ DOĞAL SAYI İLE ÇARPMA İŞLEMİ

( 8 x 6 ) x 5   = 48 x 5              7 x (5 x 8)   = ……. X  …….

                       =  240                                      = ……….

 

NOT: Önce parantez içindeki işlemleri yapmalıyız.

 

 ( 12 x 2 ) x 6 = ……. x …….      ( 14 x 6 ) x 15 = ……. x …….

                       = ……….                                        = ……….

 ( 46 x 3 ) x 7   = ……. x …….     ( 53 x 4 ) x 12  = ……. x …….

                          = ……….                                      = ……….

ÇARPANLARIN   YERLERİNİ  DEĞİŞTİRELİM

    (18  x  4 ) x  12                               (12  x  4)  x  18

 ( 18 x 4 ) x 12  = 72 x 12       ( 12 x 4 ) x 18  = 48 x 18

                           = 864                                       =  864

Bir çarpma işleminde, çarpanların birbiriyle çarpılma sırası değişirse  çarpım yani sonuç değişmez.

      41  x  7  x  15  çarpanların yerlerini değiştirerek işlemi yapalım

 ( 41 x 7 ) x 15  = ……. x …….        ( 15 x 7 ) x 41 = ……. x …….

                           = ……….                                         = ……….

                 (38  x  5)  x  24                           ( 24  x  5 ) x  38

 ( ….. x ……) x ….. = ……. x …….       (….. x ….. ) x …..  = ……. x …….

                              = ……….                                             = ………

DOĞAL SAYILARI 10, 100, VE 100 ‘İN KATLARI OLAN SAYILARLA          KISA YOLDAN ÇARPMA İŞLEMİ.

  1 ) 245 x 60= ?          2)  150 x 80 = ?          3) 350 x 200 = ?

Önce verilen çarpanların sıfırlarını ayıralım. İşlemin çarpımını yapalım. Daha sonra kaç tane sıfır almış isek bu sıfırları işlemin sonucuna ekleyelim.

  • 245 x 60 =….. 60 sayısının 1 tane  sıfırını ayıralım

245 x 6 = 1470  Ayırdığım 1 tane sıfırı 1470’ e ekleyelim

14700  Sonuç = On dört bin yedi yüz.

 

  • 150 x 80 = ?  150 ve 80 den sıfırları alalım 2 tane sıfır (00)

15 x 8 = 120  Aldığım iki  tane sıfırı 120 ye ekleyelim

12000  Sonuç : On iki bin

3-)   350 x 200 = ?   Üç tane sıfırı alalım (000)

        35 x 2 = 70   Aldığım 3 tane sıfırı 70’ e ekleyelim.

       70000  Sonuç : Yetmiş bin

5 İLE KISA YOLDAN ÇARPMA İŞLEMİ

Bir  doğal sayıyı 5 ile kısa yoldan çarparken sayı önce 10 ile çarpılır. Sonra çarpım 2’ye bölünür

Ya da önce sayıyı 2’ye   bölüp daha sonra 10 ile çarparız

18 x 5 =                    18  x  5  = …        26 x 5 =                  26 x 5 =

18 X 10 = 180          18 ÷ 2 = 9           26 x 10 = 260         26÷2 = 13

180÷ 2 =  90            9 x 10 = 90        260 ÷2 = 130         13 x 10= 130

 

Bir cevap yazın