4. Sınıf Matematik 1. Yazılıya Hazırlık 2020-2021

DERS KONULARI

1.ÜNİTE KONULARI

1) 4, 5, ve 6 basamaklı doğal sayılar

2) Yüzer ve biner ileriye doğru sayma

3) Bölükler ve basamaklar

4) Basamak değeri

5) Doğal sayıları çözümleme

6) En yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama

7) Doğal sayıları sıralama

8) Sayı örüntüleri

9) Doğal sayılarda toplama işlemi

10)Doğal sayılarda çıkarma işlemi

2.ÜNİTE KONULARI

1) Toplama işleminin sonucunu tahmin etme

2) Toplama işlemi ile ilgili problemler

1) 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal sayılar: Kuzular, bu konu ile ilgili sene başında defter notları

hazırlamış ve sizlere göndermiştim. Sizlerin de defterlerinize yazmanızı istemiştim. Bu

konuyu defterlerinizden çalışınız.

2) Yüzer ve Biner İleriye Doğru sayma: Bu konu için sayıların yüzer yüzer mi yoksa biner biner

mi arttığına dikkat edin. Yine bu konu için 100 ve 100’ün katları ile 1000 ve 1000’nin

katlarını bilmeniz yeterlidir.

100’ün Katları: 100-200-300-400-500-600-700-800-900

1000’in Katları: 1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000-9000

3) Bölükler ve Basamaklar: Kuzular, bu konu ile ilgili sene başında defter notları hazırlamış ve

sizlere göndermiştim. Sizlerin de defterlerinize yazmanızı istemiştim. Bu konuyu

defterlerinizden çalışınız.

4) Basamak Değeri: Kuzular, bu konu ile ilgili sene başında defter notları hazırlamış ve

sizlere göndermiştim. Sizlerin de defterlerinize yazmanızı istemiştim. Bu konuyu

defterlerinizden çalışınız.

5) Doğal Sayıları Çözümleme: Bir doğal sayının, rakamlarının basamak değerlerinin toplamı

şeklinde yazılmasıdır.

***Sayıları çözümlemeye en büyük basamaktan başlanır.

Örnek: 24 269 = (2×10 000)+(4×1000)+(2×100)+(6×10)+(9×1)

24 269 = 20 000 + 4000 + 200 + 60 + 9

24 269 = 2 on binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 onluk + 9 birlik

**Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi sayıları üç şekilde de çözümleyebiliriz.

***Defterlerinizden bu konu ile ilgili verdiğim ödevleri veliniz ile birlikte tekrar edin.

6) En Yakın Onluğa ve En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama:

***Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Birler basamağındaki

rakamlar 1,2,3,4 ise sayı, kendi onluğuna yuvarlanır. Birler basamağındaki rakamlar 5,6,7,8,9

ise sayı, bir üst onluğa yuvarlanır.

Örnek: 5436 ==> 5440
3845 ==> 3850
7554 ==> 7550
9631 ==> 9630

***Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken sayıların onlar basamağına bakılır. Onlar

basamağındaki rakamlar 1,2,3,4 ise sayı, kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Onlar basamağındaki

rakamlar 5,6,7,8,9 ise sayı, bir üst yüzlüğe yuvarlanır.

7)Doğal Sayıları Sıralama: *İki sayı karşılaştırılırken önce basamak sayılarına bakılır.

Basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür.

24 514 5 basamaklı 245 140 6 basamaklı

245 140 > 24 514

*Basamak sayıları eşit olan iki sayı, en büyük basamaklarından başlanarak karşılaştırılır.

Aynı basamaktaki rakamı büyük olan sayı, diğerlerinden daha büyüktür.

65 183 > 52 752 45 621 > 44 722 47 814 > 47 675

***Bu konu ile ilgili verdiğim ödevleri defterlerinizden tekrar edin.

8)Sayı Örüntüleri: Belirli kurala göre sıralanmış sayı dizilerine denir. Örüntü sayılar

arasındaki kuralı bulup bu kuralı devam ettirebilmek için yapılan akıl yürütme işidir.

Örnek: 5, 15, 25, 35,…, ….., …..

Kural: Sayılar 10’ar artarak devam ediyor.

Örnek: 163, 160, 157, 154, …,…,…,

Kural: Sayılar 3 azalarak devam ediyor.

Örnek: 8, 13, 11, 16, 14, 19, 17,…,…,…

Kural: Sayılar 5 artıp, 2azalarak devam ediyor.

9)Doğal Sayılarda Toplama İşlemi: İki veya daha fazla sayının alt alta veya yan yana
toplanmasıdır.

10)Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi: Çıkarma işlemi geriye doğru sayma işleminin
kısa yoldan yapılışıdır.

***Çıkarma işlemi yaparken eksilen sayının basamağındaki rakam, çıkan sayının
basamağındaki rakamdan küçükse çıkarma işlemi onluk, yüzlük, binlik bozarak
devam ettirilir.

*** Verilen örneklerden yararlanarak evde bol bol çıkarma işlemi yapın. Özellikle
onluk bozarak çıkarma işlemlerine daha çok ağırlık verin.

2. ÜNİTE KONULARI

1)Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme: Toplama işleminde toplananları en
yakın onluğa veya en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmini sonucu bulabiliriz.

2)Toplama İşlemi Problemleri: Bir problem çözülürken aşağıdaki aşamalar göz
önünde bulundurulur.

1-Problemi Anlama

2-Plan Yapma

3-Planı Uygulama

4- Değerlendirme

*Herhangi bir problem istenildiğinde genişletilebilir.

Problem: Okulumuz öğrencileri ile birlikte belediyenin belirlediği yere geçen yıl 360 çam, bu yıl da 280 meşe ağacı fidesi diktik. Buna göre kaç ağaç fidesi diktik?

Problemi Anlama: Problemde okulumuzun diktiği ağaç fide sayıları verilmiştir. Bizden toplam dikilen ağaç fidesi sayısını bulmamız isteniyor.

Plan Yapma: Geçen yıl dikilen çam fidesi sayısı ile bu yıl dikilen meşe ağacı fide sayılarını toplayarak toplam fide sayısını buluruz.

Planı Uygulama: 360 + 280 = 640

Değerlendirme: Toplam ağaç fidesinden bu yıl dikilen ağaç fidesini çıkardığımızda geçen yıl dikilen ağaç fidesi sayısını bulmamız gerekir.

640 – 280 = 360 ( Buna göre, çözümümüz doğrudur.)

Problemi Genişletme: Bu yıl ayrıca 180 kestane ağacı fidesi diktiğimizi düşünelim.

360 + 280 + 180 = 820

Bir cevap yazın