4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. BEP Yazılısı

Adı Soyadı : ……………………………………………………. No : . . . . . .

1. Aşağıdaki tabloyu zihinden çarpma yaparak doldurunuz. (16 P)

 

X

 

12

 

25

 

57

 

98

 

10

       
 

100

       
 

1000

       

2. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamla yazınız. (10 p)

Otuz iki : ………………………….

Yedi yüz on beş : ………………..

3.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. (10 p)

48 : ……………………………………………………….

245: ……………………………………………………

4. Aşağıda verilen doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. (12p)

500 – 23 – 155 – 970 …………..<…………….<…………….<…………..

5. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (12 p)

83 – 183- 440- 12 ………….>…………….>………………>…………..

6. “4, 2, 3” rakamlarını birer kez kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük ve küçük sayıların toplamı kaçtır? (10 p)

Çözüm: En Büyük Sayı:……………..
En Küçük Sayı:……………..

 

7. Bora tanesi 30 TL olan oyuncaklardan 1 tane almıştır. Bora satıcıya 50 TL verdiğine
göre kaç lira para üstü alır? (10p)
Çözüm:

 

 

8. Ben şu an 12 yaşındayım. Annem benden 26 yaş büyük olduğuna göre annem kaç
yaşındadır? (10 p)
Çözüm:

 

 

 

9.Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu farklıdır? (10 p)
A) 8 + 12 =? B) 12 + 8 = ? C) 20 + 8 =?