3. Sınıf Matematik Müfredatı 2022-2023

1. ÜNİTE

1. BÖLÜM – DOĞAL SAYILAR

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Birer, Onar, Yüzer Ritmik Sayma

Doğal Sayıları En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlama

Doğal Sayıların Karşılaştırılması

Altışar, Yedişer, Sekizer, Dokuzar Ritmik Sayma

Sayı Örüntüleri

Tek ve Çift Sayılar

Tek ve Çift Sayıların Toplamları

Romen Rakamları

2. BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemi

Toplananların Yer Değiştirmesi

3. BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Çıkarma İşlemi

Zihinden Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE

1. BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Zihinden Toplama İşlemi

Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı ve Rakamları Bulma

Toplama İşlemi Gerektiren Problemler

2. BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Toplama ve Çıkarma İşlemi Problemleri

3. BÖLÜM – VERİ İŞLEME

Şekil Grafiği, Nesne Grafiği, Çetele Tablosu ve Sıklık Tablosu

Grafik ve Tablolar ile İlgili Problem Çözme

Veri Gruplarına Ait Farklı Tabloları Yorumlama

3. ÜNİTE

1. BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

Çarpma İşlemi

Çarpım Tablosu Oluşturma

Eldesiz ve Eldeli Çarpma İşlemi

10 ve 100 ile Kısa Yoldan Çarpma

Çarpanlardan Birinin Değerinin Arttırılması veya Azaltılması

Çarpma İşlemi Problemleri

2. BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

Bölme İşlemi

10 ile Kısa Yoldan Bölme

Bölme İşleminin Terimleri Arasındaki İlişki

Bölme İşlemi Problemleri

4. ÜNİTE

1. BÖLÜM – KESİRLER

Bütün, Yarım ve Çeyrek

Birim Kesir

Pay ve Payda Arasındaki İlişki

Bir Çokluğun Belirtilen Birim Kesir Kadarını Belirleme

Payı Paydasından Küçük Kesirler Elde Etme

2. BÖLÜM – ZAMAN ÖLÇME

Saat ve Dakika

Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki

Olayları Oluş Sürelerine Göre Karşılaştırma

Zaman Ölçme Problemleri

3. BÖLÜM – PARALARIMIZ

Lira ve Kuruş

Paralarımızla İlgili Problemler

4. BÖLÜM – TARTMA

Gram ve Kilogram

Kütleleri Tahmin Etme

Tartmayla İlgili Problemler

5. ÜNİTE

1. BÖLÜM – GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER

Geometrik Cisimler

Küp, Kare Prizma ve Dikdörtgen Prizmanın Benzer ve Farklı Yönleri

Kare, Dikdörtgen, Üçgen ve Köşegenler

Şekillerin Kenar Sayılarına Göre İsimlendirilmesi

2. BÖLÜM – GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER

Geometrik Örüntüler

3. BÖLÜM – GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR

Nokta

Doğru, Işın ve Açı

Doğru Parçası

4. BÖLÜM – UZAMSAL İLİŞKİLER

Simetri

Simetrik Şekilleri Tamamlama

6. ÜNİTE

1. BÖLÜM – UZUNLUK ÖLÇME

Uzunluk Ölçme

Metre ve Santimetre

Cetvel Kullanarak Doğru Parçası Çizme

Kilometrenin Kullanım Alanları

Metre ve Santimetre Problemleri

2. BÖLÜM – ÇEVRE ÖLÇME

Nesnelerin Çevrelerini Belirleme

Şekillerin Çevre Uzunluklarını Ölçme

Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama

Çevre Uzunluğu Problemleri

3. BÖLÜM – ALAN ÖLÇME

Şekillerin Alanını Kaplama ve Ölçme

Alan Tahmin Etme

4. BÖLÜM – SIVI ÖLÇME

Standart Sıvı Ölçme Araçları

Sıvıların Miktarını Tahmin Etme

Litre Problemleri