3. Sınıf Matematik Genel Değerlendirme Sınavı

1) Aşağıda verilen boşlukları ROMEN RAKAMLARI ile doldurunuz. (10 puan)
6 = …….. II : ……. 9 = ……….. 1 6 = ……….. IV : ……….

XIX : ………. X + X = : ………1 4 = ……….. XVI : ………. IX + X = : ………

2) Aşağıda çözümlenmiş sayıların karşılıklarını yazınız. (10 puan)

3 yüzlük + 6 onluk + 2 birlik : ………. 4 onluk + 7 yüzlük + 2 birlik : ……………
5 birlik + 7 yüzlük : ……… 5 yüzlük + 2 onluk : ………………
6 onluk + 2 yüzlük + 4 birlik : ……… 8 birlik + 5 yüzlük + 1 birlik : ……………..

3) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. (10 Puan)
( ) Birler basamağında 1,2,3,4 olan üç basamaklı sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanır.
( ) Romen rakamlarını sadece saat ifadelerinde kullanırız.
( ) Bir sayının, rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir.
( ) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı 102’dir.
( ) Birler basamağında 0,2,4,6,8 rakamlarından biri olan doğal sayılar çift sayılardır.

4) Aşağıdaki sekizer ritmik saymanın devamını 104’e kadar yazınız. ( 10 puan)

8-16-…………………………………………………………………………………………………….

5) 357 < B < 369 sıralamasındaki“ B “ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? (10 puan)

A ) 359 B ) 368 C ) 379

6) 17’den başlayıp ileriye doğru sekizer ritmik saydığımızda aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz ? ( 10 puan)

A ) 49 B ) 73 C ) 96

7) “ A > 224 ” İfadesinde A yerine gelebilecek sayılardan en küçük olan doğal sayı kaçtır? (10 puan)

A) 224 B) 225 C) 242

8) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır? (10 puan)

A ) 28 + 45 + 57= 131 B) 35 + 69 + 27 =131 C) 54 + 39 + 37 = 130

9) Mahallemizdeki çocuk parkına 369 tane çam, 258 tane meşe, 147 tane de söğüt ağacı dikildi. Çocuk parkına toplam kaç ağaç dikilmiştir? (20 puan)

A ) 773 B) 775 C ) 774