3 Basamaklı Doğal Sayılar 3. Sınıf Matematik

  1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım.

 

345 : Üç yüz kırk beş                                             660 : …………………………………………..

 

120 : …………………………………………     405 : ……………………………………………

 

288 : ………………………………………….    519 : …………………………………………….

 

  1. Okunuşları verilen sayıları yazalım.

 

Altı yüz elli iki : 652                                              Dört yüz doksan altı : ………….

 

Üç yüz seksen beş : …………                               Yedi yüz yetmiş bir : …………..

 

Yüz kırk : ………….                                              Sekiz yüz iki : ………….

 

  1. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi çözümleyelim.

 

251 = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1

 

426 = ……………………………………………………………………………………………

 

338 = …………………………………………………………………………………………….

 

502 = ……………………………………………………………………………………………..

 

120 = ……………………………………………………………………………………………..

 

792 = ……………………………………………………………………………………………..

 

  1. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi tamamlayalım.

 

 

SAYI

BASAMAK DEĞERİ
Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı
359 300 50 9
412      
886      
670      
941      
299      
173      

Bir cevap yazın