Ay: Ağustos 2021

6. Sınıf Matematik Deneme Sınavı

S.5) Bir okuldaki bayan öğretmenlerin sayısı, erkek öğretmenlerin sayısının iki katıdır. Aşağıdakilerden hangisi okula 4 öğretmen daha geldiğinde bu okuldaki öğretmenlerin sayısı olabilir? A) 32 B) 37 C) 39 D) 44 S.6) 𝐴 = {𝐵𝑖𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑘𝑙𝚤 𝑑𝑜ğ𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟} 𝐵 = {16′𝑑𝑎𝑛 𝑘üçü𝑘 𝑡𝑒𝑘 𝑑𝑜ğ𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟} kümeleri veriliyor. Buna göre 𝐴 ∩ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir? […]