Ay: Şubat 2021

Kolay Kesir Problemleri 3. Sınıf Matematik

KESİR PROBLEMLERİ 1 (Başlangıç Seviyesi) 1) 12’nin üçte biri kaç eder? 2) 16’nın dörtte biri kaç eder? 3) Deniz, kumbarasında bulunan 30 liranın beşte biri ile kitap almıştır. Buna göre Hakan, kitap için kaç lira ödemiş olur? 4) Bir manav, portakal kasasında bulunan 42 kilogram portakalın altıda birini sattığına göre satılan portakalın miktarı kaç kilogramdır? […]

Kesir Soruları 4. Sınıf Matematik

1-Dedem 85 yaşındadır, babamın yaşı da dedemin yaşının 3/5’ ü kadardır. babam kaç yaşındadır? 2- Ambardaki buğdayın 4/7’ü ekilmiştir. Ambarda 60 teneke buğday kaldığına göre kaç teneke buğday ekilmiştir?   3- 56 sayfalık bir defterin 3/7 ’ünü kullanan Ahmet, defterinde kullanılmayan kaç sayfası kalmıştır?   4- Bir yıldaki haftalarının 4/6 ‘ ü kaç gündür? 5- […]

Çıkarma Problemleri 1. Sınıf Matematik

3 tane kirazım vardı. Bu kirazların 7 tanesini yedim. Geriye kaç tane kirazım kaldı? Semra’nın 9 gülü vardı. 5 tanesini annesine verdi. Semra’nın kaç tane gülü kaldı? Bir dalda 10 kuş vardı. Kuşların 3 tanesi uçtu. Geriye kaç kuş kaldı? Mehmet’in 20 balonu vardı. 4 tanesi patladı. Geriye kaç balonu kaldı? Okulun bahçesinde 10 çocuk […]

Kesirler Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

KESİR: Bir bütünün eş parçalarından birini ya da bir kaçını gösteren sayıdır. »BÜTÜN: Bölünmemiş, parçalanmamış varlıklara denir. »YARIM: İki eş parçaya bölünmüş bütünün, her parçasına denir. »ÇEYREK: Dört eş parçaya bölünmüş bütünün, her parçasına denir. ★ Kesir sayısındaki terimlerin adlarını ve görevlerini bir örnek üzerinde açıklayalım: ★ Yukarıdaki kesir sayısını 2 şekilde okuyabiliriz: 1-Yukarıdan aşağıya […]

Yüzde Problemleri 7. Sınıf Matematik

1) 45 kişilik sınıfın % 80’i matematik dersinden başarılıdır. Başarılı olmayan öğrenci sayısını bulunuz. 2) Bir kooperatifin genel kurul toplantısına 120 üye katılmıştır. Toplantıya katılanlar tüm üyelerin % 60 ‘ı ise kooperatifin üye sayısını bulunuz.   3) 2100 mevcutlu bir okulun % 40’ı kız öğrencidir. Okuldaki erkek öğrenci sayısını bulunuz. 4) 720 yumurta 900 yumurtanın […]