2021-2022 9. Sınıf Matematik Konuları

9.1.MANTIK
9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler
9.1.1.1. Önerme
9.1.1.2. Bileşik Önermeler
9.1.1.3. Koşullu Önerme Ve İki Yönlü Koşullu Önerme
9.1.1.4. Her ve Bazı Niceleyicileri
9.1.1.5. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

9.2. KÜMELER
9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar
9.2.1.1. Kümeler İle İlgili Temel Kavramlar
9.2.1.2. Alt Küme
9.2.1.3. İki Kümenin Eşitliği
9.2.2. Kümelerde İşlemler
9.2.2.1. Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme İşlemleri
Küme İşlemleri Yardımıyla Problem Çözümü
9.2.2.2. İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

9.3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
9.3.1. Sayı Kümeleri
9.3.1.1. Sayı Kümelerinin Birbiriyle İlişkisi
9.3.2. Bölünebilme Kuralları
9.3.2.1. Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları
9.3.2.2. Tam Sayılarda EBOB ve EKOK
9.3.2.3. Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumları İçeren Problemler
9.3.3. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.3.1. Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
9.3.3.2. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümesini Bulma
9.3.3.3. Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.3.4. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler
9.3.4.1. Üslü İfade İçeren Denklemler
9.3.4.2. Köklü İfadeleri İçeren Denklemler
9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
9.3.5.1. Oran ve Orantı
9.3.5.2. Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Problemler

9.4. ÜÇGENLER
9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar
9.4.1.1. Üçgenlerde Açı Özellikleri ile İlgili İşlemler Yapma
9.4.1.2. Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Bu Kenarların Karşılarındaki Açıların Ölçüleri Arasındaki İlişki
9.4.1.3. Uzunlukları Verilen Üç Doğru Parçasının Hangi Durumlarda Üçgen Oluşturduğunun Değerlendirilmesi
9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9.4.2.1. İki Üçgenin Eş Olması için Gereken Asgari Koşullar
9.4.2.2. İki Üçgenin Benzer Olması için Gerekli Olan Asgari Koşullar
9.4.2.3. Üçgenin Bir Kenarına Paralel ve Diğer İki Kenarı Kesecek Şekilde Çizilen Doğrunun Ayırdığı Doğru Parçaları
9.4.2.4. Üçgenlerin Benzerliği ile İlgili Problemler
9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
9.4.3.1. Üçgenin İç ve Dış Açıortaylarının Özellikleri
9.4.3.2. Üçgenin Kenarortayları
9.4.3.3. Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri
9.4.3.4. Üçgenin Çeşidine Göre Yüksekliklerin Kesiştiği Noktanın Konumu
9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor Teoremi
9.4.4.2. Öklid Teoremi
9.4.4.3. Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
9.4.4.4. Birim Çemberi Tanımlama ve Trigonometrik Oranları Birim Çemberin Üzerindeki Noktaların Koordinatlarıyla İlişkilendirme
9.4.5. Üçgenin Alanı
9.4.5.1. Üçgenin Alanı İle İlgili Problemler

9.5. VERİ
9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
9.5.1.1.Verileri Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçülerini Hesaplayarak Yorumlama
9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
9.5.2.1. Bir Veri Grubuna İlişkin Histogram Grafiği
9.5.2.2.Gerçek Hayat Durumunu Yansıtan Veri Gruplarını Uygun Grafik Türlerini Çizerek Yorumlama

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2021-2022 10. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 11. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 12. Sınıf Matematik Müfredatı