2021-2022 7. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE: TAM SAYILARLA İŞLEMLER
1. Bölüm: TAM SAYILARLA İŞLEMLER
TAM SAYILAR
TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri
TAM SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
TAM SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
Tam Sayılarla Çarpma İşleminin Özellikleri
TAM SAYILARLA BÖLME IŞLEMİ
TAM SAYILARIN KUVVETİ
TAM SAYI PROBLEMLERİ

2. ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
1. Bölüm: RASYONEL SAYILAR
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimleri
Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme
Rasyonel Sayılarda Sıralama
2. Bölüm: RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMLERİ
Rasyonel Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri
RASYONEL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşleminin Özellikleri
RASYONEL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
Rasyonel Sayılarla Bölme İşleminde 0, 1 ve -1’in Etkisi
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
Rasyonel Sayıların Kareleri ve Küpleri
Rasyonel Sayı Problemleri

3. ÜNİTE: CEBİRSEL İFADELERDEN EŞİTLİK VE DENKLEMLERE
1. Bölüm: CEBİRSEL İFADELER
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Bir Doğal Sayıyı Bir Cebirsel İfade ile Çarpma
Örüntüler ve İlişkiler
2. Bölüm: EŞİTLİK VE DENKLEM
BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
Eşitliğin Korunumu
Denklem Çözme
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Problemleri

4. ÜNİTE: ORAN ORANTIDAN YÜZDELERE
1. Bölüm: ORAN VE ORANTI
ORAN
ORANTI

Doğru Orantı
Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
Ters Orantı
Doğru ve Ters Orantı Problemleri
2. Bölüm: YÜZDELER
Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini Bulma
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma ve Azaltma, Yüzde Problemleri

5. ÜNİTE: DOĞRULAR VE AÇILARDAN ÇOKGENLER, ÇEMBER VE DAİREYE
1. Bölüm: DOĞRULAR VE AÇILAR
Açıortay
Aynı Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar
2. Bölüm: ÇOKGENLER
Çokgenlerin İç ve Dış Açıları
Düzgün Çokgenler
Dörtgenler
Eşkenar Dörtgenin Alanı
Yamuğun Alanı
Dörtgenlerin Alanları ile İlgili Problemler
Çevre Alan İlişkisi
3. Bölüm: ÇEMBER VE DAİRE
Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar
Çemberin Çevre Uzunluğu
Çember Parçasının Uzunluğu
Dairenin Alanı
Daire Diliminin Alanı

6. ÜNİTE: VERİ ANALİZİNDEN CİSİMLERİN FARKLI YÖNDEN GÖRÜNÜMLERİNE
1. Bölüm: VERİ ANALİZİ
Çizgi Grafiği
Yanlış Yorumlamalara Neden Olabilecek Çizgi Grafikleri
Ortalama, Ortanca, Tepe Değer
Daire Grafiği
Verilere Uygun Grafik Belirleme
2. Bölüm: CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ
Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıları Oluşturma