2021-2022 6. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE 

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
1.1.1. Üslü İfadeler
1.1.2. İşlem Önceliği
1.1.3. Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği
1.1.4. Problem Çözelim
1.2. ÇARPANLAR VE KATLAR
1.2.1. Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları
1.2.2. Bölünebilme Kuralları
1.2.3. Asal Sayılar
1.2.4. Doğal Sayıların Asal Çarpanları
1.2.5. İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları
1.3. KÜMELER
1.3.1. Kümelerin Gösterimleri

2. ÜNİTE 

2.1. TAM SAYILAR
2.1.1. Tam Sayıları Tanıma
2.1.2. Mutlak Değer
2.1.3. Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
2.2. KESİRLERLE İŞLEMLER
2.2.1. Kesirleri Karşılaştıralım, Sıralayalım ve Sayı Doğrusunda Gösterelim
2.2.2. Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
2.2.3. Kesirlerle Çarpma İşlemi
2.2.4. Kesirlerle Bölme İşlemi
2.2.5. Tahmin Etme
2.2.6. Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

3. ÜNİTE 

3.1. ONDALIK GÖSTERİM
3.1.1. Kesirlerin Ondalık Gösterimi
3.1.2. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme
3.1.3. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlayalım
3.1.4. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi
3.1.5. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi
3.1.6. 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme
3.1.7. Tahmin Etme
3.1.8. Dört İşlem Problemleri
3.2. ORAN
3.2.1. Çoklukları Karşılaştırmada Oran

4. ÜNİTE

4.1. CEBİRSEL İFADELER
4.1.1. Cebirsel İfadeler Yazalım
4.1.2. Bir Cebirsel İfadenin Değeri
4.1.3. Cebirsel İfadelerin Anlamı
4.2. VERİ İŞLEME
4.2.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
4.3. VERİ ANALİZİ
4.3.1. Aritmetik Ortalama
4.3.2. Açıklık

5. ÜNİTE 

5.1. AÇILAR
5.1.1. Açı ve Açının Sembolle Gösterimi
5.1.2. Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme
5.1.3. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
5.2. ALAN ÖLÇME
5.2.1. Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
5.2.2. Üçgende Yükseklik ve Alan
5.2.3. Alan Ölçme Birimleri
5.2.4. Arazi Ölçme Birimleri ve Alan Ölçüleri Arasındaki İlişki
5.2.5. Alanla İlgili Problemler

6. ÜNİTE 

6.1. ÇEMBER
6.1.1. Çember Çizelim
6.1.2. Çember Uzunluğu ve π (Pi) Sayısı
6.1.3. Çemberin Uzunluğunu Çap veya Yarıçap Kullanarak Hesaplama
6.2. GEOMETRİK CİSİMLER
6.2.1. Dikdörtgenler Prizması ve Hacim Ölçme
6.2.2. Hacimleri Aynı Olan Farklı Dikdörtgenler Prizmaları
6.2.3. Hacim Ölçme Birimleri
6.2.4. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi
6.2.5. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Edelim
6.3. SIVI ÖLÇÜLERİ
6.3.1. Sıvı Ölçme Birimleri
6.3.2. Hacim ve Sıvı Ölçüleri Arasındaki İlişki
6.3.3. Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler