2021-2022 5. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE  / SAYILAR VE İŞLEMLER

DOĞAL SAYILAR
Milyonlar
Örüntüler
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
İki Basamaklı Doğal Sayılarla Zihinden Toplama ve Çıkarma
Zihinden Toplama İşlemi
Zihinden Çıkarma işlemi
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Sonucu Tahmin Etme
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Sonucu Tahmin Etme
Doğal Sayıları Zihinden Çarpma ve Bölme
Bölme İşleminde Kalanın Yorumlanması
Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyen Ögelerin Bulunması
Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini Hesaplama
Parantezli İşlemler
Dört İşlem Problemleri

2. ÜNİTE  / SAYILAR VE İŞLEMLER

KESİRLER
Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme
Birim Kesirleri Sıralama
Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme
Tam Sayılı ve Bileşik Kesirler
Bir Doğal Sayı ile Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma
Denk Kesirler
Kesirleri Sıralama
Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun
Tamamını Hesaplama
KESİRLERLE İŞLEMLER
İki Kesrin Toplamı ve Farkı
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler

3. ÜNİTE SAYILAR VE İŞLEMLER

ONDALIK GÖSTERİM
Kesirlerin Ondalık Gösterimi
Paydası 10, 100 veya 1 000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimi
Ondalık Gösterimdeki Rakamların Basamak Adları ve Basamak Değerleri
Ondalık Gösterimlerin Tam Kısmı, Ondalık Kısmı ve Basamak Adları
Ondalık Gösterimdeki Rakamların Basamak Değerleri
Paydası 10, 100 veya 1 000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya
Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimi
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıların Sıralanması
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma.
YÜZDELER
Paydası 100 Olan Kesirlerin % Sembolü ile Gösterimi
Yüzde, Kesir ve Ondalık Gösterim İlişkisi
Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma
Bir Çokluğun Belirli Bir Yüzdesini Bulma

4. ÜNİTE GEOMETRİ VE ÖLÇME

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER
Doğru, Doğru Parçası ve Işın
İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumu
Eş Doğru Parçaları Çizme
Açı Oluşturma, Açı Çeşitleri
Bir Doğruya Dikme Çizme
Paralel Doğru Parçaları
ÜÇGEN VE DÖRTGENLER
Çokgenler
Üçgen ve Çeşitleri
Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanları ve Çizimi
Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanları
Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuk Çizimi
Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı

5. ÜNİTE VERİ İŞLEME – ÖLÇME

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma
Veri Toplama, Verileri Uygunluğuna Göre Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle
Gösterme
Veri Toplama
Veri Düzenleme
Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilen Verileri Yorumlamaya Yönelik
Problemler
Yanlış Yorumlamalara Neden Olan Sütun Grafikleri (Yanıltan Grafikler)
UZUNLUK ve ZAMAN ÖLÇME
Uzunluk Ölçüleri
Uzunluk Ölçme Birimleri
Metreden Büyük Birimler
Metreden Küçük Birimler
Çokgenlerin Çevre Uzunlukları
Belli Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Çokgenler Oluşturma
Çevre Uzunluğunu Tahmin Etme
Zaman Ölçme Birimleri ve Zaman Ölçme
Zaman Ölçme Birimleri
Zaman Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler

6. ÜNİTE GEOMETRİ VE ÖLÇME

ALAN ÖLÇME
Dikdörtgenin Alanı
Alan Tahmini
Alanları Eşit Farklı Dikdörtgenler
Dikdörtgenin Alanı ile İlgili Problemler
GEOMETRİK CİSİMLER
Dikdörtgenler Prizması
Kare Prizma
Küp
Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı
Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemler